Saturday, October 11, 2014

करवा चौथ

Karwa chauth ka chand;

Aaj phool kar koopa ho gaya hai chand!

Gubbare ki tarah garam hawa se bhara hai chand;

Upper hi rahta hai ;
Kyun zameen par nahin utarta hai chand?

No comments:

Post a Comment